Ynetim Kurulumuz
Av Alpaslan KAYAPINAR
Bakan
(Serbest Avukat)
Orhan NALÇAKAN
Bakan Yardmcs
(Emekli Öretmen)
Hamit ARSLAN
Genel Sekreter
(Emekli Bankac )
Erol YILMAZ
Mali Sekreter
(Emekli)
Cokun HANÇER
Üye
(Emekli Öretmen)
M.E.akr ÖZ
Denetleyici
(Emekli Banka Müd.)
Zihni TUNA
Denetleyici
(Emekli )
Nida ÖZDEMR
Denetleyici
(Eitimci)
Özden BAYBA
Kadnkollar Bakan
(Öretmen)