Gürün Nufüsu

Gürün ilçesi, Greenwich başlangıç meridyenine göre, 37°46’20” – 38°04’31” doğu boylamları ve Ekvator’a göre de 38°43’05” – 38°58’28” kuzey enlemleri arasında yer almaktadır. İç anadolu bölgesinde bulunan Sivas iline bağlı olan Gürün ilçesi, Doğu anadolu Bölgesi ile İç anadolu bölgesi arasında bir geçiş merkezidir. Tohma havzasının en önemli mevkiinde bulunmaktadır.

Gürün ilçesinin 1929 yılı Sivas bülteninde verilen bilgilere göre; genel alanı (yüzölçümü) 2400 kilometrekaredir. Nüfusu ise; genel toplam olarak 21.776’dır.

1994 yılı itibariyle de Gürün ilçesinin alanı 2.797 kilometrekaredir. Gürün ilçesinin kuzeyinde Sivas iline bağlı bulunan Kangal ilçesi, doğusunda Malatya iline bağlı olan Darende ilçesi, güneyinde de Kahramanmaraş iline bağlı bulunan Afşin ve Elbistan ilçeleri, batısında da Kayseri iline bağlı bulunan Pınarbaşı ilçesi bulunmaktadır.

Gürün ilçesi Sivas iline 136 kilometre uzaklıktadır. İlçe dahil olmak üzere Konakpınar ve Yazyurdu nahiyeleri ile bucak sayısı üçtür. Gürün merkez bucağına ve diğer nahiyelerine bağlı bulunan tüm köylerin sayısı 1994 yılı itibarı ile 64’dür. 1994 yılında Çipil köyü Kangal ilçesine, Gerdek Mağara köyü de yakın olması nedeniyle Sarız ilçesine bağlanmıştır. Böylece 1994 yılı itibarıyla Gürün ilçesine bağlı köylerin sayısı 62’dir. Bu köylerden 23 tanesi ilçe merkezine, 13 tanesi Konakpınar nahiyesine, 26 tanesi Yazyurdu nahiyesine bağlıdır.