Kurucu Eski Başkandan Mesaj

SAYGIDEĞER GÜRÜNLÜ HEMŞERİLERİM

Sizlere daha iyi, daha yakın olmak için ınternet sitemizi kurmuş bulunuyoruz. Derneğimizin amacı dernek tüzüğümüzün 2. maddesinde aynen şöyle demektedir:
Siyasi bir gaye gütmeksizin Gürünlüler arasında sosyal dayanışmayı tesis ve temin etmek, bölge halkının nerede olursa olsun daha iyi koşullar içinde yaşamalarını temin için maddi ve manevi yardımda bulunmak ve bütün gürünlülerin artan ölçüde yararlı unsurlar haline gelmesini sağlamak, Atatürk Milliyetçiliği ve ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmaktır.
Ankara Gürünlüler Derneğinin hiçbir siyasi parti ile ilgisi veya iş birliği olmamıştır. Bundan sonrada olmayacaktır.Biz hepsine de aynı mesafedeyiz. Hepsine de aynı uzaklıkta bir yakınlığımız vardır. Siyasi partilerimizin hepside demokratik bahçemizin has gülleridir. Bizim amaç ve gayemiz Gürünlülerdir. GÜRÜNLÜLÜKTÜR.

Hiçbir siyasi amaç ve ayırım gözetmeden hepsinin ayrı ayrı Gürün için bir değer olduğunu düşünüyoruz.Önemli olan Gürünlü olmak, Gürünümüzün tarih ve kültürel değerlerinin, örf ve adetlerimizin, geçmişten günümüze gelerek bizi biz yapan değerlerimizin korunmasını sağlamaktır. Gürün ilçemizin güzel insanlarının ekonomik ve sosyal yönden daha güçlü hale gelmesi ve getirilmesidir. Biz bu konularda bir arpa boyu kadarda az da olsa Ankara Gürünlüler Derneği olarak katkıda bulunabiliyorsak ne mutlu bize. Öncelikle biz Sıvaslıyız. Sivas bağlamında Gürünlüyüz. Gürün’ü ve Gürünlülüğümüzü unutmak mümkün değildir. Doğduğumuz, havası toprağıyla ve suyuyla yoğrulduğumuz, özlem ve hasret duyduğumuz, baba-dede ocağımızdır. Gürün tarih ve kültürümüzün yoğun olarak yaşadığı folklor değerlerimizin geçmişten günümüze yozlaştırmadan nesilden nesile aktarıldığı Anadolu bozkırında şirin bir kasabadır.

Derneğimizin en önem verdiği amaçlarından biride eğitimli ve kültürlü bir gürün gençliği yetiştirmektir. Bundan dolayı eğitime çok önem vermekteyiz ve diyoruz ki Her şey eğitimden geçer. İnsana saygı eğitimle, doğaya saygı eğitimle, paylaşma eğitimle, yeni buluşlar ortaya koyma eğitimle. ANKARA GÜRÜNLER DERNEĞİ’nde her şeyin eğitimle noktalandığını gördüğünden eğitime çok önem vermektedir. Derneğimizin gelirinin zaruri ihtiyaçlarından sonra kalan miktarının tamamını öğrenci burslarına yani eğitime ayrılmaktadır. Burs verdiğimiz öğrencilerimizin tamamının gürün ve köylerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi öğrencilere vermekteyiz. Bu da doğduğumuz büyüdüğümüz, etkisiyle özlemini çektiğimiz GÜRÜN’ne yönelik bir faaliyet örneğidir. Ankara’da yaşayan GÜRÜNlülerin tamamına yakınının kültürlü ve eğitimli saygı değer insanlardan oluşması derneğimizi eğitime yönlendirmeleri de bizler için derneğimiz için büyük bir şanstır. Bundan dolayı dernek olarak Ankara’daki Gürünlüler olarak mutluyuz huzurluyuz.

Derneğimizin bu amaçlarını duyuracak, faaliyetlerimizi dernek üyelerimize ve tüm Gürünlülere haberdar edecek olan ınternet sitemizi sizlere dernek yönetimi olarak sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. SAYGILARIMLA….

Doğan YALÇINKAYA
Ankara Gürünlüler Derneği, 1999
Onursal Başkanı