Köylerimiz

Ağaçlı (Mahken)
İlçeye uzaklığı : 20 km
Nüfusu : 338
Tel : 725 64 55
Suçatı Kasabasını geçtikten sonra, Malatya asfaltından sola ayrılan yol ile köye ulaşılır. Köyde arazi dağlık olup, tarıma elverişli değildir. Bu yüzden özellikle 1970 yıllarından itibaren köy halkı batı illerinde ticarete yönelmiştir. Köye bağlı Avgun, Konakgörmez, Avgunköprüsü, ve Çevirme mezraları vardır. Bunlardan Avgun mezrasında ilkokul mevcuttur, bol miktarda meyve ve sebze özellikle kayısı yetiştirilmektedir.

Akdere
İlçeye uzaklığı : 54 km
Nüfusu : 208
Tel : 731 10 06
Köyün içerisinde Ceyhan Nehri’nin ilk kaynağını teşkil eden Harman Çayı geçmektedir. Bu suyun tabii alabalığı meşhurdur. D.S.İ’nin etüdleri sonucu, söz konusu çay üzerine Karavuz Barajı yapılması planlandığı için 1980’lerden itibaren köyden göç hızlanmıştır; zira baraj yapıldığı takdirde köy tamamen sular altında kalacaktır. Köyün Avşar ve Karamuklu Mezraları vardır.

Akpınar
İlçeye uzaklığı : 45 km
Nüfusu : 208
Tel : 731 10 02
İlçenin batısında yer alan Akpınar Malkoç İbrahim Paşazadelerin çiftliği olarak bilinmektedir. Uzun yıllar Beypınar köyünün mezrası olarak kaldıktan sonra köy statüsü kazanmıştır. Köyün değişik mevkilerinde “Ziyaret” olarak bilinen Hüyükler mevcuttur. Yıllardan beri yoğun göç veren köylerimizdendir.

Ayvalı (Şeref)
İlçeye uzaklığı: 35 km
Nüfusu : 720
Tel : 728 42 00 — A.Ayvalı : 728 42 02
Köy aşağı, orta ve yukarı olmak üzere üç bölümden oluşmakta olup köyün ortasından geçen akarsu sebebiyle köyde patates başta olmak üzere sebze ve meyve üretimi yapılmaktadır. Ayrıca suyun her iki tarafında bol miktarda yem bitkileri üretilmektedir. Köyün önemli geçim kaynaklarından birisi de hayvancılıktır. Aşağı ve Yukarı Ayvalı’da ilkokul vardır. Köyün Cemalinpınarı mezrası bulunmaktadır.
Bağlıçay (Alacamezar)
İlçeye uzaklığı: 38 km
Nüfusu : 210
Tel : 725 64 57
İlçenin doğusunda yer almaktadır. Daha ziyade tarım ve hayvancılık geçim kaynağıdır. Yıllardan beri devam eden göç sonucu nüfus azalmaktadır.

Bahçeiçi (Tıhmın)
İlçeye uzaklığı: 18 km
Nüfusu : 568
Tel : 725 64 52
Köyde meyvecilik ve sulu tarım yapılmaktadır. Kayısı, dut üzüm ve elma gibi meyveler yetiştirilir. Köyden son zamanlarda büyük illere göç olmaktadır. Özellikle Adana ve Düzce’de bu köyden göçen hemşehrilerimize rastlamak mümkündür. Köyün Malatya asfaltı kenarındaki bölgelerine yeni yerleşmeler hızla artmakta olup, buraya yapılan dinlenme tesisi yöreye istihdam açısından canlılık getirmektedir. Köyün Kışla ve Hamurkesen mezraları vardır.


Başören
İlçeye uzaklığı: 53 km
Nüfusu : 359
Tel : 731 10 05
Bozhüyük köyü ile arasında uzanan yamaçlarda ilçenin sahip olduğu tek ağaçlık (Ardıç Ağaçlığı) bölge yer alır. Tarım ve hayvancılık köyün geçim kaynağıdır. Köyde dokunan Başören Kilimi meşhur ise de bu imkan bir geçim kaynağı haline dönüşememiştir. Köyün 1800’lere uzanan tarihi bir geçmişi vardır. Önceleri “Yayla” iken daha sonra köy statüsüne kavuşmuştur. Köye adını veren Başören (Büyükören) Harabeleri halen mevcuttur. Köyün Gelincik (Tomolar) Kürklü, Doğanlar mezraları bulunmaktadır.


Beypınarı
İlçeye uzaklığı : 44 km
Nüfusu : 780
Tel : 723 11 05
Nüfusu kalabalık köylerimizden birisi olup Gökdeli Dağı eteklerine kurulmuştur. Tarihi 1750’lere kadar uzanmakta olup Malkoç İbrahim Paşazadeler tarafından kurulduğu bilinmektedir. Zamanında Ardıç ağaçları ile kaplı olan Salyurt Yaylası görülmeye değer yeridir; her yıl 15 Haziran’dan itibaren hayvancılıkla uğraşan tüm köylü yaylaya çıkar. Yaylada bol miktarda mantar, dağ çayı, çorbası ve böreği yapılan çiriş otu yetişmektedir. Ayrıca tabii olarak “Kar kuyuları” mevcut olup yılın her mevsiminde bu kuyularda kar bulunmaktadır. Köyde bir kömür ocağı mevcut olmakla beraber halen işletilmektedir. “Pehlivan Ahmet” bu köydendir. Etli gömme yemeği ile kaynatılmış peyniri meşhurdur.


Bozhüyük
İlçeye uzaklığı: 71 km
Nüfusu : 150
Tel : 731 10 07
İlçemizin en güneyinde yer alan köylerimizdendir ve Kahramanmaraş İli sınırlarındadır. Uzun yıllardır göç veren köylerimizden olup özellikle yurt içinde İstanbul’a, yurt dışında ise İngiltere’ye göç vermektedir. Arpaqçukuru ve Tersakan mezraları vardır. Özellikle Tersakan mezrasında yaşayan kimse kalmamıştır.


Böğrüdelik
İlçeye uzaklığı: 39 km
Nüfusu : 112
Tel : 729 50 56
Adını köyün doğu istikametinde bulunan delikli kayalardan alan köyümüz Gürün-Sivas yolu üzerinde bulunmaktadır. Sakaltutan mezrası vardır.


Camiliyurt
İlçeye uzaklığı: 52 km
Nüfusu : 122
Tel : 731 10 03
Bu köyümüzün de tarihi 1800’lere kadar uzanmaktadır. Kuruluş yıllarında civarında bulunan kiliseden dolayı “Çanlı Kilise” adıyla anılmışsa da daha sonra köy sakinlerince islama uygun bir ad aranarak “Camili Yurt” denilmiştir. Köyün güneyinde Harman Çayının küçük bir kolu olan akarsu vardır. Ve içerisinde alabalık yaşamaktadır. Bu su kenarında az da olsa sulu tarım yapılmaktadır. Köyün Kuruçova mevkiinde yaklaşık 100 dönüm ardıç koruluğu mevcut olup Çukuryurt adında güzel bir yaylası vardır.


Çevirme
İlçeye uzaklığı: 42 km
Nüfusu : 10
Tel : 729 50 54
Her ne kadar köy statüsü devam ediyor ise de köyün tamamına yakını boşalmış durumdadır. Halk ilçe merkezine ve Batı vilayetlerine göçmüştür. Behram mezrası vardır.

Çiçekyurt
İlçeye uzaklığı: 29 km
Nüfusu : 183
Tel : 723 10 09
Gürün-Kayseri asvaltına 7 km. uzaklıkta şirin bir köyümüz olup daha ziyade küçükbaş hayvancılığa elverişlidir.


Davulhüyük
İlçeye uzaklığı: 27 km
Nüfusu : 330
Tel : 723 11 07
Kayseri asvaltına 7 km. bir mesafede yer alır. Tarım ve hayvancılık başlıca geçim kaynaklarındandır. Civar köylerinde ortaklığı ile kurulan Tarım Kredi Kooperatifi hizmet vermektedir. Köyün içme suyu kapalı şebeke olup yolu asfalttır. Kültür Bakanlığı’nca tescilli Höyük bulunmaktadır.

Dayakpınar
İlçeye uzaklığı: 42 km
Nüfusu : 113
Tel : 745 81 67
Konakpınar havalisi köylerindendir. Tarımsal faaliyetler nisbeten yoğundur. Önceleri Eskihamal Köyü’ne bağlı bir mezra iken daha sonra köy tüzel kişiliğini kazanmıştır.


Deveçayırı
İlçeye uzaklığı: 47 km
Nüfusu : 190
Tel : 731 10 01
Yurtiçi ve yurtdışı (özellikle İngiltere) na göç veren köylerimizdendir. Önceleri Tekirahma Köyünden Malkoç Halit Bey’e ait bir çiftlik iken sonraları köy haline gelmiştir. Adını aynı adla anılan ve köyün 3-4 km. batısında bulunan sulak bir çayırlıktan almaktadır.

Dürmepınar
İlçeye uzaklığı: 38 km
Nüfusu : 91
Tel : 729 50 53
Çok yoğun göç veren köylerimizdendir. Ancak, arazilerinin tarıma elverişliliği nedeniyle hasat mevsiminde nüfus tekrar artmaktadır.


Erdoğan (Maraşlı)
İlçeye uzaklığı: 50 km
Nüfusu : 55
Tel : 724 10 02
İlçenin batısındaki en son köy olup ziyaret mevkili köylerimizdendir. 1800-1850’lere kadar Maraş’dan gelen Aydınlı Yörüklerinin yaylası olması nedeniyle Maraşlı denmiştir. Meşhur “93 Harbi”nden sonra Sultan 2. Abdülhamit tarafından Kafkasya’dan getirilen Kabartay Türkleri bu köyde iskan edilmiştir. Çerkez tavuğu yemeği ile Halgona ekmeği meşhurdur. Alımpınarı, Keşkaya ve Oluklu Yaylaları görülmeye değer yerlerdir.

Eski Bektaşlı
İlçeye uzaklığı: 34 km
Nüfusu : 109
Tel : 729 50 57
Konakpınar havalisi köylerimizden olup Eskimahal grup köyleri yolunun Sivas girişi ilk köyüdür. Çatkara Mezrası vardır.


Eskimahal
İlçeye uzaklığı: 34 km
Nüfusu : 959
Tel : 725 65 33
Yuva ve Külahlı köylerinden sonra Eskimahal köyüne ulaşılır. İlçenin büyük köylerinden birisidir. Köyde tarım ve hayvancılık yaygındır. Köyün ortaokul ve ilkokulu vardır. Eskimahal köyü, çevre köylere göre merkezi durumda olduğundan; Kaymakamlık Köylere Hizmet Götürme Birliği, İller Bankası ve Köy katkısıyla 1996 yılında modern bir un değirmeni yaptırılmıştır. Eskimahal köyünün Ayranca, Kozakmağara, Dırışlar, Koyunlukoca Başkaragöz mezraları bulunmaktadır.


Göbekören
İlçeye uzaklığı: 37 km
Nüfusu : 576
Tel : 723 11 06
Köy adını içerisinde bulunan ve halk tarafından “Kale” olarak adlandırılan Kültür Bakanlığınca tescilli 9 m. yüksekliğinde 100m. uzunluğundaki höyükten almıştır. İlçenin en eski köylerindendir. Osmanlı zamanında köyde medrese olduğu bilinmektedir. Köy yakınlarında bulunan ve bahar aylarında geniş bir alanı kaplayan sonbahara doğru “Bedri otu” ile kaplanan “Bedri Gölü” görülmeye değer yerlerdendir. Ayrıca köyün kuzeyinde Yarıkyurt mevkiinde soğuk suyu ve yeşilliğiyle meşhur mesire yeri vardır.


Gökçeyazı
İlçeye uzaklığı: 30 km
Nüfusu : 235
Tel : 729 50 51
Köy yakınında Koç Şirketler Gurubuna bağlı Demir Export tarafından işletilen demir madeni vardır. Uzun yıllardan beri işletilmekte ise de yıl içerisinde sürekli maden çıkarılmadığından, ilçeye olan ekonomik katkısı istenilen düzeyde olmamaktadır. Buradan çıkarılan maden kamyonlarla Kangal ilçesine taşınmakta oradan da trenlerle demirçelik fabrikalarına götürülmektedir. Düzlük bir arazi üzerine kurulan köyde bol miktarda GÖKÇE otu yetişmesi nedeniyle Gökçeyazı adı verilmiştir.


Güldede
İlçeye uzaklığı: 55 km
Nüfusu : 120
Tel : 731 10 12
Köy adını yakınında bulunan Gülbaba ve Güldede denilen yatırdan almaktadır. Halkın anlattığına göre İslamiyetin yayılması sırasında burada askerleri ile birlikte savaşırken şehit olmuştur. Köylülerce kutsal sayılmakta ve zaman zaman ziyaret edilmekte yağmur duası burada yapılmakta kurban kesilmektedir. On iki kat yufkadan yapılan etli kömme yemeği meşhurdur. Özellikle kendi ihtiyaçları için duvar, yer kilimleri ile halıyastık dokunmaktadır.

Güllübucak
İlçeye uzaklığı: 56 km
Nüfusu : 106
Tel : 731 10 04
Köyün içinden Akdere suyuna karışan küçük bir akarsu geçmektedir. Akarsu boyunca az da olsa sulu tarım yapılmaktadır. Köyün Gülpınarı ve Sarıören mezraları vardır.

Güneş
İlçeye uzaklığı: 52 km
Nüfusu : 196
Tel : 724 10 01
Köy arazisi küçükbaş hayvancılığına çok elverişlidir. Çevredeki tarlalarda özellikle İlkbahar aylarında (Nisan-Mayıs), tarla mantarı bol miktarda yetişmektedir.

Hüyüklüyurt
İlçeye uzaklığı: 33 km
Nüfusu : 190
Tel : 723 11 08
Köy adını içerisinde bulunan Höyükten almıştır. Höyüğün yüksekliği yaklaşık olarak 20 metredir ve Kültür Bakanlığınca tescil edilmiştir. Bol miktarda kaynak suyu bulunduğundan oldukça fazla miktarda yem bitkileri üretilmektedir. Hangel yemeği meşhurdur.

İncesu
İlçeye uzaklığı: 21 km
Nüfusu : 300
Tel : 723 11 00
Köy adını içerisinden geçmekte olan küçük akarsudan almaktadır. Özellikle küçükbaş hayvancılığı yaygındır. Sağlıkevi bulunmaktadır. Köyün kötüköy mezrası vardır.

Kalederesi
İlçeye uzaklığı: 17 km
Nüfusu : 113
Tel : 745 81 67
Sivas yolunun 10 km. sinde köye yol ayrılmaktadır. Daha önce Y. Sazcağız köyünün mezrası iken, iki yerleşim biriminin birbirine uzak olması nedeniyle ayrılarak ayrı muhtarlık olmuştur. Köy dar bir vadi içerisindedir. Tarım ve hayvancılık yapılmaktadır. Köyün kuzeydoğu yamacında eskiden Kale olarak kullanıldığı sanılan kalıntılar vardır. Köy adını da buradan almaktadır.

Karadoruk
İlçeye uzaklığı: 37 km
Nüfusu : 363
Tel : 729 50 52
Osmanlı Döneminde Bucak merkezi olup medreselerin bulunduğu kalabalık bir köy iken son yıllarda diğer köylerimizde olduğu gibi fazla göç olmuştur. A. Çatkara, Kuz, Çöplü, Düğünyurdu ve Sümbüllüyurt mezraları vardır. Köyün batı kısmında yol üzerinde Büyükpınar adında güzel bir mesire yeri vardır.

Karahisar
İlçeye uzaklığı: 15 km
Nüfusu : 150
Tel : 725 64 59
İlçenin doğusunda Gökpınar vadisi yakınındadır. Köyün batısında yer alan, Gökpınar vadisine hakim bir nokta içerisinde mağara olan kale şeklindeki siyah kayalıklardan dolayı bu ismi aldığı zannedilmektedir. Köy nüfusu, ilçe merkezine göç nedeniyle sürekli azalmaktadır. Gökpınar Yamaç arazileri Sulama Projesi bitirildiğinde çoğunlukla bu köyümüzün arazilerini sulayacağından ileriki yıllarda cazip bir hal alacaktır. 1995 yılında Hizmet Götürme Birliği-Köylü işbirliği ile yıllardır köyün sıkıntısını ve özlemini çektiği Tohma üzerinde bir köprü yapımı gerçekleştirilmiş olup, 1996 yılında ulaşıma açılmıştır. Köyün Yeşilyurt ve Başpınar mezraları vardır.

Karakuyu
İlçeye uzaklığı: 27 km
Nüfusu : 170
Tel : 715 14 92
Önceleri yayla olarak kullanılan, bilahare köy statüsüne kavuşan köyde başlangıçtan beri su kaynağı olmadığından, içme suyu mevcut kuyudan temin edilmekle beraber zaman zaman Gürün Belediyesince arazözlerle takviye yapılmakta iken Kızılburun köyü ile birlikte yapılan içmesuyu çalışmaları ile bu sorun çözülmüştür. Köy yakınlarında 1994 yılında petrol araması yapılmış ancak olumlu sonuç alınamamıştır.


Karaören
İlçeye uzaklığı: 45 km
Nüfusu : 113
Tel : 729 50 50
Köy halkı tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır; sulu arazi ve mer’ası oldukça elverişlidir. Nüfusu göçler nedeniyle azalan köylerimizden birisidir.


Karapınar
İlçeye uzaklığı: 40 km
Nüfusu : 87
Tel : 731 10 10
Köy tüzel kişiliği olarak tarihi 1870’lere kadar uzanmakta olup, bu tarihten önce çiftlik konumunda olduğu söylenmektedir. Çevre köylere kıyasla arazisi dardır. Mer’a olarak “Maşat Dağı”ından yararlanılmaktadır.

Kaşköy
İlçeye uzaklığı: 27 km
Nüfusu : 98
Tel : 723 11 02
Kayseri asfaltının 20. km.sindedir. Halkın geçim kaynağı ntarım ve hayvancılıktır. Uzun yıllardan beri devam eden göç nedeniyle köyde nüfus oldukça azalmıştır. Köy yakınlarında oldukça zengin mermer yatakları olduğu bilinmektedir.

Kavak
İlçeye uzaklığı: 12 km
Nüfusu : 297
Tel : 715 14 21
İlçenin güneyinde, Kahramanmaraş ili / Elbistan İlçesi sınırındadır. Köy, adını alt tarafındaki dere içerisinde bulunan kavak ağaçlarından almaktadır. Grup yolu üzerinde olmayışı ve rakımın 2.000 m.nin üzerinde olması dolayısıyla özellikle kışın ulaşımın zorlukla yapılmasına neden olmaktadır. Köyün Kuzuluk ve Ergeç mezraları vardır.

Kayalar (Şakşakpınar)
İlçeye uzaklığı: 51 km
Nüfusu : 85
Tel : 724 10 06
Köyün etrafının kayalık ve halkın soyadının ağırlıklı olarak KAYA olması nedeniyle eski adı Şakşakpınar olan köye Kayalar ismi verilmiştir. Köyde, çevre köylere de hizmet verecek şekilde bir vatandaşa ait kaynak atölyesi vardır.

Kaynarca
İlçeye uzaklığı: 34 km
Nüfusu : 53
Tel : 723 11 13
Kayseri asvaltı kenarındadır. Köyün alt tarafından küçük bir akarsu geçmektedir. Önceleri Göbekören Köyüne bağlı mezra durumunda iken 1971 tarihinde köy statüsüne kavuşmuştur. “Aşık Şah Turna” mahlası ile şiirler yazan Münüre Ayvataş bu köyümüzdendir.

Kılıçdoğan
İlçeye uzaklığı: 45 km
Nüfusu : 200
Tel : 726 21 85
Daha önceleri Eskihamal Köyüne bağlı bir mezra iken köy merkezine uzaklığı ve ihtiyaç üzerine ayrılarak köy olmuştur. Köy halkının soyadlarının KILIÇ ve DOĞAN olması nedeniyle köye KILIÇDOĞAN adı verilmiştir. Kulucak İlçesi sınırındadır. Az da olsa sulu tarım ve meyvecilik yapılmaktadır.

Kındıralık (Börklü)
İlçeye uzaklığı: 47 km
Nüfusu : 150
Tel : 724 10 05
Kayseri asvaltına 2 km. mesafededir. Halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Tohma suyu’nun kaynağı buradadır. Çayırlık ve sulak bir köydür. Çayırların otu “Kındıra” olduğu için köye Kındıralık denilmiştir.

Kızılburun
İlçeye uzaklığı: 12 km
Nüfusu : 150
Tel